Badanie sprawowania opieki nad dzieckiem

Badanie sprawowania opieki nad dzieckiem – raport detektywistyczny

Dane przedstawione w raporcie badania sprawowania opieki nad dzieckiem pozwalają udokumentować zaniedbania oraz naruszenia dobra dziecka. Jest to solidna podstawa do ograniczenia lub pozbawienia władzy rodzicielskiej konkretnej osoby.

Zastosowanie badania sprawowania opieki nad dzieckiem

Do zadań zlecanych detektywom z Białegostoku w ramach badania sprawowania opieki nad dzieckiem należy najczęściej poszukiwanie odpowiedzi na następujące pytania:

 • Czy rodzic, którego prawa ogranicza sądownie zarządzony zakaz kontaktów, albo w którego przypadku zasądzono ograniczenie władzy rodzicielskiej, nadal spotyka się z małoletnim?


  Zdjęcia, wywiad środowiskowy oraz nagrania dadzą jasną odpowiedź na to pytanie.

 • Czy jeden z rodziców ogranicza kontakty partnera z dzieckiem, nie mając ku temu podstaw?


  Dogłębne badania detektywistyczne są zasadne, jeśli opiekunowie mają wątpliwości co do wcześniej wspomnianej kwestii.

 • Czy w przypadku kontaktów rodzic-dziecko nie dochodzi do przemocy?


  Stosowanie przemocy wobec dzieci jest bezwzględnie zakazane i stanowi podstawę do podjęcia dalszych kroków prawnych mających na celu ograniczenie władzy rodzicielskiej.

 • Czy rodzic sprawujący opiekę nad dzieckiem jest uzależniony?


  Związane z owym zjawiskiem są często zachowania patologiczne, niezgodne z prawem, demoralizujące.

 • Czy podczas spotkań z rodzicem nie dochodzi do przekazywania małoletniemu niewłaściwych wzorców zachowań?


  Wychowanie nieletnich musi odbywać się w oparciu o jasne rozgraniczenie dobra i zła, czyli o szeroko pojęty kodeks moralny.

 • Czy rodzic opiekuje się dzieckiem w sposób nieprawidłowy oraz czy podczas sprawowania opieki nie dochodzi do formułowania postaw demoralizujących, patologicznych?


  Odpowiedź na to pytanie może rozstrzygnąć rozważania na temat bezpieczeństwa małoletniego przebywającego pod opieką rodzica.

W kwestii dobra dziecka liczą się niepodważalne dowody, a te z kolei można otrzymać zgłaszając się do specjalistycznego biura detektywistycznego.

Biuro detektywistyczne NARTIX z Białegostoku – pomagamy

Jeżeli na podstawie raportu z badania sprawowania opieki nad dzieckiem okaże się, że bezpieczeństwo albo dobro dziecka przebywającego pod opieką rodzica jest zagrożone, może to skutkować zakazem utrzymywania kontaktów.

Przeprowadzając wywiad środowiskowy, wykonując fotografie, a także nagrywając konkretne sytuacje, jesteśmy w stanie ustrzec najmłodszych przed wieloma zagrożeniami, mającymi wpływ na ich zdrowie (zarówno psychiczne, jak i fizyczne), a także dorosłe życie.

Menu