Windykacja, wierzyciel, dłużnik

Skuteczna windykacja i wierzyciel, czyli dłużnik zmotywowany do spłat

Profesjonalne usługi biura detektywistycznego sprawdzają się również wtedy, gdy Twoi dłużnicy zalegają z określonymi spłatami, a kwota długu stale rośnie. Warto skorzystać z profesjonalnej pomocy, gdy należności te są jeszcze możliwe do spłacenia biorąc pod uwagę aktualne zasoby dłużnika.

Współczesna windykacja ma sprawić, że wierzyciel oraz dłużnik będą świadomi powagi sytuacji i wezmą pod uwagę najpierw rozwiązania polubowne.

O windykacji, wierzycielu i dłużniku na przykładzie biura NARTIX

Prowadząc windykację możemy być wierzycielem – dłużnik na podstawie naszych roszczeń ma obowiązek spłacać poszczególne zobowiązania. Jako wierzyciel możemy więc reprezentować Ciebie lub Twoją firmę, możemy występować w imieniu każdego podmiotu posiadającego osobowość prawną. Autorytet biura detektywistycznego pozwala nam prowadzić wszelkie rozmowy z pozycji równorzędnego partnera, niezależnie od zakresu danej sprawy.

Biegłość w pozyskiwaniu informacji, analizowaniu ich i prowadzeniu obserwacji sprawia, że możemy przeprowadzić poszczególne etapy zgodnie z obowiązującym prawem, normami oraz dyrektywami.

  • Współpraca z kancelarią prawną jest dla nas i dla naszych Klientów optymalnym zapleczem zarówno podczas polubownego ściągania należności, jak również podczas procesów sądowych oraz na etapie egzekucyjnym.
  • Działamy skutecznie, dążąc do uzyskania nakazów zapłaty, klauzul wykonalności oraz innych tytułów wykonawczych, pozwalających zgodnie z literą prawa prowadzić windykację przez cały czas trwania współpracy.
  • W przypadku wszczęcia działań egzekucyjnych, nadzorujemy działania komornika, dopełniamy również ten etap naszymi pracami detektywistycznymi, w tym lokalizowaniem ukrytych źródeł dochodu, dóbr, które mogą być przeznaczone na spłatę długów.

Połączenie windykacji oraz usług detektywistycznych cenione jest od dawna, a wysoka skuteczność to jedna z realnych korzyści takich działań.

Od prostych zadań po najbardziej złożone realizacje wieloetapowe

Dłużnikom brakuje często poczucia obowiązku co do spłaty poszczególnych należności, dlatego nadzór windykatora działa motywująco i mobilizująco. Zadłużenie rozłożone na dogodne, możliwe do spłacenia raty to sposób, aby stopniowo zmniejszać dług, bez rezygnacji z dóbr podstawowych.

Takie zlecenia można uznać za najmniej zaawansowane, wymagające jednak czasu na stały nadzór terminowości spłat.

Zupełnie inaczej wygląda kwestia zadłużeń wieloletnich, na znacznie większe kwoty w polskiej lub obcej walucie, dotyczących dużych firm handlowych, produkcyjnych, spółek z wieloosobowym zarządem. W tym przypadku samo przygotowane dokumentacji oraz zaplanowanie strategii jest czasochłonne, bazujące na wielu źródłach.

Niemniej jednak mając doświadczenie również w takich sprawach, dbamy o terminowe rozpoczęcie poszczególnych działań, zgodnie z indywidualnymi ustaleniami.

Postaw na windykację, w której wierzyciel i dłużnik znają swoje zadania

Prowadząc biuro detektywistyczne w Białymstoku znamy lokalny rynek przedsiębiorców, dlatego nieobce są nam zagadnienia z dziedziny windykacji. Jako wierzyciel w kontakcie z dłużnikiem reprezentujemy naszych Klientów, którzy z braku czasu, predyspozycji lub doświadczenia chcą kwestie odzyskiwania należności powierzyć fachowcom. Jeżeli Ty również potrzebujesz takich usług, jesteśmy do dyspozycji.

Menu