Usługi dla pracodawców

Detektywistyczne usługi dla pracodawców z małych i dużych firm

Gama usług dla pracodawców dotyczy między innymi możliwości sprawdzenia, czy pracownicy wywiązują się ze swoich obowiązków oraz czy przestrzegają zasad zawartych w umowach i indywidualnych ustaleń.

Wiele kontroli można prowadzić samodzielnie, na przykład przez wgląd w służbową korespondencję czy bierne uczestnictwo w poszczególnych etapach firmowych realizacji, lecz są również zagadnienia wymagające fachowej wiedzy detektywistycznej. W takich kwestiach warto skorzystać z usług biura detektywistycznego NARTIX.

Oczywiście zagadnień jest znacznie więcej, a każde z nich analizujemy indywidualnie, ponieważ niekiedy konieczne są ponadstandardowe rozwiązania.

Wszystkie usługi dla pracodawców – wersja zaawansowana

Z usługami dla pracodawców usprawnisz procesy rekrutacyjne, nadzór zatrudnionych już pracowników oraz tych na okresie wypowiedzenia. Poniżej kilka przykładów.

Rekrutacja

Rekrutacja

Niektórzy pracodawcy nie ograniczają się wyłącznie do przejrzenia mediów społecznościowych kandydata na dane stanowisko lub zasięgnięcia opinii u osoby podanej w rubryce referencji. Na Twoje polecenie możemy sprawdzić:

 • dotychczasową prawdziwą historię zatrudnienia, jeżeli jest inna niż w CV,
 • wiarygodność zaświadczenia o niekaralności,
 • wiarygodność oświadczenia o niepełnosprawności,
 • lojalność wobec dotychczasowych pracodawców, przyczynę zmiany pracy.
Okres zatrudnienia

Okres zatrudnienia
Niejasności mogą się pojawić również względem zatrudnionych już pracowników. Proste i oczywiste kwestie pracodawca jest zazwyczaj w stanie sprawdzić samodzielnie, natomiast pomocy może potrzebować w poniższych:

 • potwierdzenia prawdziwości zaświadczeń lekarskich w przypadku L4,
 • zebrania dowodów w przypadku aktów nieuczciwości, wycieku danych,
 • udowodnienia wszelkich sprzeniewierzeń, defraudacji,
 • korzystania w sposób nieuprawniony ze służbowego auta i narzędzi pracy.
Okres wypowiedzenia

Okres wypowiedzenia
Czy to pracownik składa wypowiedzenie, czy pracodawca wręcza je pracownikowi, rozwiązanie stosunku pracy nie zawsze przebiega polubownie. Tutaj również możesz potrzebować pomocy detektywa, jeżeli chcesz udowodnić, że pracownik:

 • dorabiał w innej firmie podczas zwolnienia lekarskiego,
 • przedstawił wcześniej nieprawdziwe zaświadczenia o edukacji i miejscach pracy,
 • w złej wierze i bez zgody współpracował z podmiotami konkurencyjnymi.

Inwestycja w solidne usługi to korzyści na lata

Szybko zdobywamy zaufane środowiska, w którym mamy pozyskać informacje, przenikając do struktur uczelni, korporacji, grona znajomych.

Naturalnie i swobodnie prowadzimy rozmowy nie wzbudzające podejrzeń, jednocześnie gromadząc maksimum niezbędnych danych. Usługi dla pracodawców mogą przy tym przybrać formę obsługi jednej sprawy lub dłuższą albo trwałej opieki, w której stawiamy na:

 • zdolności psychologiczne i analityczne,
 • szybkie reagowanie w niespodziewanych sytuacjach,
 • opanowanie w sytuacjach zagrożenia,
 • przebiegłość w docieraniu do informacji.

Działania ofensywne powinna jednak poprzedzić profilaktyka i krzewienie pozytywnych zachowań wśród pracowników. Jak tego dokonać?

Zanim zamówisz usługi dla pracodawców

Pozytywna atmosfera w pracy, kreatywne i uzasadnione działania, doglądanie przebiegu prac jedynie w niezbędnym zakresie, to potencjał na solidny pracowniczy zespół. Dodatkowo ważna jest motywacja finansowa, czyli rozsądny system wynagrodzeń, a także respektowanie prawa do urlopu wypoczynkowego i innych dni wolnych.

Jeżeli mimo takich atutów potrzebujesz wparcia jako pracodawca, usługi dla pracodawców świadczymy w Białymstoku i wielu innych miastach.

Menu