Zdrady małżeńskie / partnerskie

Potencjał usług detektywistycznych a zdrady małżeńskie

W przypadku zbierania materiałów dowodowych dotyczących zdrad małżeńskich/partnerskich niezwykle ważna jest dyskrecja i profesjonalizm pozwalający na przedstawienie niepodważalnych faktów. Ma to istotne znaczenie podczas spraw rozwodowych, ponieważ pozwala z całą pewnością stwierdzić, kto ponosi winę za rozpad związku małżeńskiego.

Dlaczego udowadnianie zdrad małżeńskich jest ważne?

Podczas toczących się spraw rozwodowych z orzeczeniem winy informacje przekazane przez biuro detektywistyczne mogą okazać się kluczowe. Zdjęcia, nagrania video, a także wiadomości, jakie zbieramy podczas całego śledztwa jasno pokazują poszczególne okoliczności.

Orzeczenie winy wiąże się z dalszymi implikacjami. Należy do nich między innymi:

  • Podział majątku – jako że zdrady partnerskie nierzadko wiążą się z wydawaniem pieniędzy w tajemnicy przed małżonkiem, orzeczenie o winie nie jest obojętne wobec kwestii finansowych. Jeśli zdradzający zamiast na rozwój życia rodzinnego łożył na przykład na ukrywanie zdrady, wątek ten może mieć wpływ na dalsze rozstrzygnięcia sądowe.

  • Prawo do opieki nad dziećmi – udowodnienie winy jednego z małżonków często przekłada się na decyzję sądu o podziale opieki nad dziećmi. Jeśli niewierność wiązała się z zaniedbywaniem potomstwa, przedkładaniem własnych potrzeb nad potrzeby rodzinne, z pewnością będzie to miało znaczenie dla ostatecznego rozwiązania sprawy.
  • Alimenty – niewinny małżonek ma prawo zawnioskować o wypłacanie alimentów przez małżonka winnego. Jeżeli stopa życiowa powoda/powódki może z dużym prawdopodobieństwem pogorszyć się po rozwodzie, istnieje możliwość otrzymywania alimentów.

Warto dodać, że małżonek/partner niewinny nie może zostać zobligowany do wypłacania alimentów.

Prócz jasnych informacji o tym, czy zdrady małżeńskie miały miejsce, czy też nie, śledztwa detektywistyczne dostarczają ważnych argumentów, które można przedstawić podczas rozprawy sądowej.

Warto nadmienić, że nasze kompetencje pozwalają na prowadzenie śledztwa z dużą kulturą, wyczuciem i dyplomacją.

Biuro detektywistyczne NARTIX z Białegostoku

W przypadku podejrzeń o zdrady małżeńskie warto skontaktować się z naszym biurem detektywistycznym w Białymstoku. Specjaliści z biura z największą starannością wypełniają wszystkie swoje obowiązki, dbając jednocześnie o Twój komfort oraz dyskrecję.

Jesteśmy profesjonalistami doskonale znającymi przepisy prawa. Korzystamy ze wszystkich dostępnych narzędzi detektywistycznych. Wyróżnia nas wieloletnie doświadczenie – możesz na nas polegać.

Menu